Kwaliteit

Om kwaliteit te kunnen waarborgen neemt Samantha regelmatig deel aan bij- en nascholingen en intercollegiaal overleg. Samantha staat ingeschreven in het kwaliteitsregister voor kinderoefentherapeuten onder nummer 89906496193.
Recente bij- en nascholing:
2017 – WRITIC, Writing Readiness Inventory Tool In Context, groep 2 en 3 startklaar om te schrijven?, HvA.
2016 – Bachelor of Applied Science (BASc) oefentherapie, HvA.
2014 – Training methode SuperPoeper©, Hadassa Voet.

2014 – Sensory Profile, Pearson.

2013 – Functiestoornissen van de bekkenbodem bij kinderen, NPI.

2012 – Motorisch leren, HU. Kinderorthopedie, SCEM.

2011 – Oogmotoriek bij kinderen, INPP.

2010 – Workshop Zuigelingenasymmetrie en Plagiocephalometrie, EKWIP. – Baby en peutercursus, HU.

2009 – Improving children’s health by using cognitive behavioral, biofeedback and mindfulness’ concepts, NPI.

2009 – Docent Shantala Babymassage, VSD.

2008 – Inspanningsfysiologie en kinderen, NPI.

2007 – Diploma post-HBO Kinderoefentherapie, HU.

2005 – Sensomotoriek, NPI.

2004 – Diploma HBO oefentherapie Mensendieck, HvA.
1990 – Diploma HBO toneeldanseres Koninklijk Conservatorium, Den Haag.