Kwaliteit

Om kwaliteit te kunnen waarborgen neemt Samantha regelmatig deel aan bij- en nascholingen en intercollegiaal overleg. Samantha staat ingeschreven in het kwaliteitsregister voor kinderoefentherapeuten onder nummer 89906496193.


Recente bij- en nascholing:

2020 – Dansante fysiotherapie, Psychfysio. Marieke Delannoy, Peter van Burken.
2020 – Kinderbrein en bewegen. Carla van Wensen.
2020 – Dance as Medicine. Switch2Move, Andrew Greenwood. 
2018 – Floortime, ontwikkelingsgericht werken met kinderen. Karen Visman.
2017 – WRITIC, Writing Readiness Inventory Tool In Context, groep 2 en 3 startklaar om te schrijven?, HvA.
2016 – Bachelor of Applied Science (BASc) oefentherapie, HvA.
2012 – Kinderorthopedie, SCEM.
2012 – INPP school programma, INPP.
2011 – Oogmotoriek bij kinderen, INPP.
2010 – Workshop Zuigelingenasymmetrie en Plagiocephalometrie, EKWIP.                     2010 – Baby en peutercursus, HU.
2009 – Improving children’s health by using cognitive behavioral, biofeedback and mindfulness’ concepts, NPI.
2008 – Inspanningsfysiologie en kinderen, NPI.
2007 – Diploma post-HBO Kinderoefentherapie, HU.
2005 – Sensomotoriek, NPI.
2004 – Diploma HBO oefentherapie Mensendieck, HvA.                                               1990- 2001 Professioneel toneeldanseres diverse gezelschappen in binnen- en buitenland.                                                                                                                             1990 – Diploma HBO toneeldanseres Koninklijk Conservatorium, Den Haag.