In de praktijk

Onderzoek

Na aanmelding wordt een motorisch onderzoek afgenomen. Er wordt gekeken naar de motorische ontwikkeling van het kind, met als achtergrond de voorgeschiedenis en hulpvraag. De onderdelen van de motoriek die aan bod komen zijn evenwicht, grove motoriek, fijne motoriek, balvaardigheid, oog-hand coördinatie, lichaamsschema, ruimtelijke oriëntatie en houding.

Motorische testen

Het onderzoek wordt ondersteunt door het afnemen van motorische testen, dit zijn testen waarmee gemeten kan worden hoe een kind presteert t.o.v. leeftijdsgenootjes.
Voorbeelden van testen zijn:
– Movement ABC 2 (handvaardigheid, balvaardigheid en evenwicht)
– SOS-2-NL (systematische opsporing schrijfproblemen)
– GHB (grafomotorische test zonder talige aspecten)
– Beery VMI (visueel motorische integratie)
– GET (Gentse evenwichtstest, vanaf het moment van zelfstandig lopen tot 6 jaar)
– Plagiocephalometrie (meten van de hoofdomtrek bij een versterkte afplatting schedel zuigeling)
– AIMS (motorische ontwikkeling 0-18 mnd).

Tijdens dit onderzoek wordt een eerste indruk gekregen van het gedrag van het kind. Factoren als concentratie, impulsiviteit en faalangst worden geobserveerd. Van belang is ook de leerstrategie van het kind. Op deze manier kunnen we beoordelen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en waar de problemen liggen. De resultaten, behandeldoelen en behandelplan worden weergegeven in een verslag en dit wordt besproken met ouders/verzorgers.

Behandeling

De kinderoefentherapeut werkt altijd op basis van een behandelplan. Dit behandelplan gaat uit van de individuele situatie en mogelijkheden van het kind. Het richt zich vooral op de motoriek, maar houdt ook rekening met eventuele gedragsproblematiek. Gefaseerd wordt gewerkt aan spieren, evenwicht en aan de grove en fijne motoriek.
Het doel van de behandeling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale en fysieke omgeving.