Behandeling op school

Behandeling op school is ook mogelijk. Er zijn situaties waar het een meerwaarde heeft om het kind op school te behandelen. Dit kan vergoed worden via het rugzakje of via de vergoeding vanuit de zorgverzekering.

De huidige visie over het behandelen van kinderen met een motorische hulpvraag is dat dit zoveel mogelijk doel- en contextgericht dient te gebeuren. Een van de grootste problemen van paramedische therapie is de generalisatie van de praktijkruimte naar het dagelijks leven. Een kinderoefentherapeut werkzaam in een onderwijsinstelling zal dit probleem veel minder sterk ervaren. De kinderoefentherapeut werkzaam in een onderwijsinstelling is veel beter in staat om de geleerde motorische vaardigheden direct in de context van het kind te oefenen.

Ook:
Oudervoorlichting via informatieochtend of -avond op school.

De bewegingsontwikkeling van kinderen van 2-7 jaar.
Als je kind kruipt, knutselt, rent, voetbalt of een computerspelletje speelt, ontwikkeld het zich op verschillende gebieden. Maar wat ontwikkeld je kind nu precies tijdens het spelen en bewegen? Is het zijn evenwicht aan het oefenen of een goede samenwerking van de handen.
Wat heeft de bewegingsontwikkeling te maken met het opbouwen van zelfvertrouwen of leerprestaties?
En hoe kun je meer variatie aanbrengen in de bewegingsontwikkeling van je kind? Antwoorden op deze vragen krijg je tijdens de presentatie.
Luister, kijk en denk mee hoe je op verschillende manieren naar het bewegen van je kind kunt kijken.

Meer informatie:

Samantha Stegeman

Kuipersstraat 145C

1073 ER Amsterdam

06 – 14023113

samantha@oefentherapie-kind.nl