Behandeling op school

Behandeling op school is ook mogelijk. Er zijn situaties waar het een meerwaarde heeft om het kind op school te behandelen. Dit kan vergoed worden via een arrangement of via de vergoeding vanuit de zorgverzekering.

De huidige visie over het behandelen van kinderen met een motorische hulpvraag is dat dit zoveel mogelijk doel- en contextgericht dient te gebeuren. Een van de grootste problemen van paramedische therapie is de generalisatie van de praktijkruimte naar het dagelijks leven. Een kinderoefentherapeut werkzaam in een onderwijsinstelling zal dit probleem veel minder sterk ervaren. De kinderoefentherapeut werkzaam in een onderwijsinstelling is veel beter in staat om de geleerde motorische vaardigheden direct in de context van het kind te oefenen.

Voor kinderoefentherapie op school werken we via het ‘Protocol Kinderoefentherapie binnen een onderwijssetting’.

Voor informatie over kinderoefentherapie op school kunt u contact opnemen met:
Samantha Stegeman
Kuipersstraat 145C
1073 ER Amsterdam
06 – 14023113

samantha@oefentherapie-kind.nl