Voor 2023 heeft de praktijk geen overeenkomst met VGZ coöperatie afgesloten. Verder hebben wij met alle Zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Bent u bij VGZ verzekerd, kijk u dan voor meer informatie bij vergoedingen. https://www.oefentherapie-kind.nl/praktijkinfo/vergoeding/