Corona periode update: Verantwoord opschalen Paramedische zorg, per 1 mei 2020 tot 19 mei 2020

Wat betekent dit: Blijf zo veel mogelijk op afstand behandelen en alleen indien noodzakelijk face to face.

Er is voor Parmedici een stappenplan opgesteld waarin staat beschreven onder welke voorwaarden de zorg tot 19 mei plaats kan vinden. Het accent ligt nog steeds op; blijf zo veel mogelijk op afstand behandelen en alleen indien noodzakelijk face to face. Voor een aantal patiĆ«nten begint de noodzakelijkheid toe te nemen door de afwezigheid van therapie gedurende de laatste weken. 

Indien de oefentherapeut een professionele afweging moet maken voor face to face behandeling volgen ze hiervoor het stappenplan. Dit houdt in dat er telefonisch een triage (vragenlijst) wordt afgenomen en indien face to face behandeling noodzakelijk blijkt volgen er strikte hygiƫnemaatregelen.

In de praktijk: Voor het aanbieden van noodzakelijke zorg in de praktijk zijn we de praktijk klaar aan het maken voor het werken op 1,5 meter afstand en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Op school: Voor behandeling op scholen geldt vooralsnog dezelfde regel, behandel zoveel mogelijk op afstand en alleen als het noodzakelijk is face to face. Als behandelen op school noodzakelijk is zullen we in overleg met de schooldirectie en interne begeleiding deze mogelijkheid bespreken.

Met vriendelijke groet,

Merel, Samantha en Saaida