Vergoeding

Behandelingen Kinderoefentherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering aan personen onder de 18 jaar.

De praktijk heeft overeenkomsten met alle verzekeraars afgesloten, behalve met de VGZ-coöperatie. Onder dit contract vallen alle verzekeringen van VGZ, Unive, Zekur, IZA, IZZ, UMC en Promovendum.

Met VGZ hebben wij na 18 jaar voor het eerst geen contract afgesloten om verschillende redenen. Dit betekent dat u een deel van de behandeling zelf moet bekostigen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van welke polis u heeft afgesloten. VGZ heeft ongeveer 20 verschillende basisverzekeringen en veel aanvullende verzekeringen.

Voor vragen over uw polis en de vergoeding kunt u het beste contact opnemen met VGZ.

Onze tarieven kunt u vinden op de website: https://www.oefentherapie-kind.nl/praktijkinfo/tarieven/   Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Samantha Stegeman 06-14023113.

Verwijzing nodig?

DTO: Sinds 1 juli 2008 is oefentherapie vrij toegankelijk, u heeft geen verwijzing meer nodig van de huisarts of schoolarts als uw kind in de praktijk de kinderoefentherapie start.

Er is wel een verwijzing nodig van de huisarts, schoolarts of specialist als uw kind op school kinderoefentherapie gaat starten of als het kind door een arts verwezen wordt voor kinderoefentherapie.

Uw huisarts wordt altijd schriftelijk op de hoogte gehouden van de behandeling, tenzij u aangeeft dit niet te willen.

Vergoeding