Tevredenheidsenquete

Geachte ouder en kind,

In het afgelopen jaar heeft uw kind oefentherapie gehad bij een kinderoefentherapeut. Steeds meer zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners om een cliënttevredenheidsonderzoek af te nemen. Zo wordt duidelijk of de therapie en serviceverlening goed is bevallen en of er verbeterpunten zijn.
Wij willen graag een indruk hebben hoe u deze dienstverlening ervaren heeft en wat het voor uw kind heeft opgeleverd. Wij willen u daarom vragen om (samen met uw kind) onderstaande 10 vragen te beantwoorden. Daarnaast is er ruimte om eventuele specifieke opmerkingen te maken in het vrije tekstvak. Het invullen van de vragenlijst zal niet meer dan 5 minuten van uw tijd in beslag nemen. Omcirkel het cijfer welke voor u het meest passend is voor de beantwoording van de vraag. De gegevens van dit onderzoek zullen niet tot u te herleiden zijn en zullen in alle vertrouwelijkheid verwerkt worden. Het doel van de enquête is om kinderoefentherapie voor ouders en kinderen zo goed mogelijk te maken. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

1. Zou u kinderoefentherapie aanbevelen aan familie/vrienden/bekenden?
(1 = zeer onwaarschijnlijk, 10 = zeer waarschijnlijk )

2. Hoe heeft u de deskundigheid van de kinderoefentherapeut ervaren?
(1 = zeer slecht, 10 = heel goed)

3. Heeft de kinderoefentherapeut het probleem van uw kind goed begrepen?
(1 = zeer slecht, 10 = zeer goed)

4. Heeft u van de kinderoefentherapeut voldoende informatie gekregen over het oefentherapietraject?
(1 = totaal niet, 10 = absoluut wel)

5. In welke mate is het doel bereikt waarvoor u bij kinderoefentherapie kwam?
(1 = totaal niet; 10 = volledig)

6. Ervaart u in het dagelijks leven van uw kind minder belemmering door zijn/haar klachten?
( 1 = nee totaal niet, 10 = ja beduidend minder)

7. De praktijk voor kinderoefentherapie was telefonisch goed bereikbaar?
(1 = zeker niet, 10 = absoluut wel)

8. De hygiëne in de praktijk is goed?
(1 = zeker niet, 10 = absoluut wel)

9. De veiligheid in de praktijk voor kinderoefentherapie is gewaarborgd?
(1 = zeker niet, 10 is absoluut wel)

10. Welk rapportcijfer zou u voor de behandeling kinderoefentherapie in z’n geheel willen geven?
(1 = heel erg slecht, 10 = heel erg goed)

Eventuele opmerkingen