Tevredenheidsenquete

Geachte ouder en kind,

Aan het eind of tussentijds van een behandeltraject kunt u een uitnodiging krijgen voor een tevredenheidsenquete. U krijgt dan een bericht van Qualiview. Dit wordt random vanuit het administratiesysteem gestuurd, de gegevens worden anoniem verwerkt.

Wij stellen het op prijs als u deze enquête invult. Voor sommige Zorgverzekeraars wordt deze enquête meegewogen bij de contractaanbiedingen met de Zorgverzekeraars. En natuurlijk is het voor de kinderoefentherapeuten van de praktijk fijn om te horen wat u kunt waarderen en waar er verbeterpunten voor ons zijn.

Bij voorbaat dank!