Klachtenloket Paramedici

Vanaf 1 januari 2017 geldt voor oefentherapeuten (en andere zorgverleners) een wettelijke verplichting dat cliënten die een klacht hebben over een oefentherapeut zich naast de reeds lang bestaande klachtregeling ook kunnen wenden tot een geschillenregeling. Daartoe is een goedgekeurde, schriftelijk vastgelegde klachten- en geschillenreglement verplicht.

Deze praktijk voldoet aan de WKKGZ wet. Eén van de onderdelen is dat u als patiënt/cliënt een klacht kunt indienen. Dat kan via deze website www.klachtenloketparamedici.nl.
Daar treft u alle informatie.