0-2 jaar

Bewegingsproblemen bij baby‚ en dreumes

  • Asymmetrische houding of bewegingen (voorkeurshouding)
  • Een (scheef) afgeplat hoofdje
  • Achter blijven in de ontwikkeling van het rollen, zitten, kruipen, staan en lopen
  • Als je kind weinig initiatief neemt of weinig onderzoekend is
  • Bij een hoge spierspanning. Dit gaat vaak gepaard met het overstrekken.
  • Bij lage spierspanning. Een kind voelt dan vaak te slap aan.
  • Angstige en onrustige baby.
  • Billenschuiven i.p.v. gaan kruipen.

Als blijkt dat uw kind één van bovenstaande problemen heeft dan kunt u advies inwinnen en uw kind laten behandelen.
Thuis behandelen van baby’s is mogelijk.

Wat is een voorkeurshouding?

Als een baby een voorkeurshouding heeft, houdt hij (of zij) het hoofd bijna altijd naar één kant gedraaid. Niet alleen als hij slaapt, maar vaak ook als hij wakker is. Een voorkeurshouding kan de ontwikkeling van een baby nadelig beïnvloeden.
Omdat de schedel van een baby tijdens de eerste levensmaanden van nature zacht is, kan het zo zijn dat het hoofd aan één kant een afplatting krijgt en daardoor scheef groeit. Ook kan alleen het achterhoofd plat worden. Slaap- en speelhoudingen oefenen invloed uit op de vorm van het hoofd. Het is daarom wenselijk dat uw baby in afwisselende houdingen slaapt en speelt. Daarmee voorkomt u dat uw baby een voorkeurshouding ontwikkelt.

Schedelmeting

De mate van afplatting van het hoofdje kan worden gemeten via een kindvriendelijke meetmethode.